KENDŌ (剣道)

Kendō (japonsky: 剣道, cesta meče), je japonské umění boje s mečem. Kendō vzniklo syntézou z několika starých škol boje s mečem Kenjutsu postupně během konce 19. a začátku 20. století.

Cvičení Kendō se dělí do dvou oblastí – Shinai Kendō, tedy plnokontaktní cvičení s cvičným mečem Shinaiem a ochrannou výstrojí Bógu, a Kendō Kata, tedy nácvik boje pomocí předem daných sestav pohybů za použití pravých nebo dřevěných mečů. V Kendō se také pořádají zápasy, jap. Shiai.


Cíl Kendō a smysl jeho cvičení

Cílem Kendō je formování lidského charakteru prostřednictvím aplikace principů japonského meče Katana.


Formovat mysl a tělo,

zušlechťovat silného ducha 

a správným a přesným cvičením

usilovat o zdokonalení se v umění Kendō,

ctít lidskou laskavost a čest,

stýkat se s ostatními s upřímností a

vždy usilovat o zušlechtění sebe sama.

Takto bude člověk schopen

milovat svou zemi a společnost,

přispět k rozvoji kultury a

napomoci míru a štěstí mezi všemi lidmi


Moderní Kendō vznikalo koncem 19. a začátkem 20. století syntézou a standardizací z několika starých škol. Dnešní Kendō používá dvou výcvikových metod - cvičení Kata, za použití dřevěných mečů Bokkenů nebo pravých mečů, tak i kontaktní cvičení (Shinai Kendō) s bambusovým Shinaiem a ochrannou výstrojí. Obě tyto metody mají své kořeny ve starých školách (Kenjutsu), ze kterých Kendō vychází.

Dnešní Kendō obsahuje spoustu technik seků a bodů, postojů, různé druhy práce nohou a různé útočné techniky a obranné protitechniky a další věci. Pracuje se vzdáleností, načasováním a se spoustou dalších konceptů a metod, které si praktikanti Kendō postupně osvojují a pomocí různých druhů cvičení je dále zlepšují a zdokonalují. Osnova výcviku je komplexní a adept se v ní postupně posouvá od základních prvků k pokročilejším, trénink těla je provázán s mentálním tréninkem.

Kendō je nejen bojové umění, je to též součást tradiční kultury s historickými kořeny. Součástí výcviku jsou tedy i prvky ohledně morálky, filozofie a etikety.

Cílem dnešního Kendō je především výchova člověka a cvičení jeho těla i mysli. Trénink Kendō je dlouhodobý a trvá celý život. Kendō harmonicky rozvíjí člověka jak po fyzické tak především po mentální stránce v duchu filozofie Budō (武道). Staré japonské přísloví praví: “Chceš-li býti dobrým šermířem, musíš být dobrým člověkem.“. V tomto moudru je obsažen samotný důvod, proč v dnešní době, kdy k používání mečů není žádný praktický důvod, cvičíme Kendō.


Trénink Kendō

Shinai Kendō, tedy cvičení se Shinaiem a s pomocí ochranné výstroje, zabírá ve výcviku většinu času.

Obsahuje především:

•cvičení postojů, práci nohou/přesunů, Suburi (nekontaktní nacvičování seků bez reálného soupeře), nácvik základních seků a bodů - souhrnně nazýváno Kihon

•různé tréninkové plnokontaktní drily jako sekvence útoků a technik (Kirikaeshi, Uchikomigeiko, Kakarigeiko a další)

•cvičení útočných technik a obranných protitechnik (Shikake-waza a Ōji-waza)

•volný cvičný zápas (Jigeiko)

•Shiai (turnaje, soutěže)

•další prvky a různá speciální cvičení

Kendō Kata obnáší cvičení bojových sestav, tedy souboje dvojice bojovníků podle daného scénáře, bez použití chráničů s dřevěnými meči Bokutō nebo někdy též pravými meči.Historie Kendō

Trénink Kendō ve dvacátých letech 20. století na zemědělské škole v Japonsku.

Jeho počátky sahají do 12. století, kdy v Japonsku vznikla kasta bojovníků – Samurajů. Umění boje s mečem pro Samuraje bylo privilegiem, ctností i podmínkou k přežití. Boj s mečem se nazýval Kenjutsu (doslova „umění meče“). Škol Kenjutsu - Ryūha (流派) - bylo několik set, mnohé se zachovaly do dnešní doby a stále pokračují ve výcviku. Hlavní metodou výuky těchto škol byly Kata (形), tedy simulované souboje, ať již v podobě pro jednoho člověka proti imaginárním soupeřům, nebo spíše častěji pro dva praktikanty bojující spolu proti sobě (v této formě se cvičí i Kata v Kendō).

Samurajové cvičili umění meče od raného dětství po celý svůj život, u tehdejších mistrů se snažili dosáhnout dokonalosti své techniky. Samurajové cvičili pomocí dřevěných nebo skutečných mečů, ale při cvičení s partnerem byl takový trénink nebezpečný a umožňoval vedení seku, nebo bodu pouze bezkontaktně nebo jen s lehkým kontaktem. Od zhruba 18. století, kdy po skončení období válek, panovalo období relativního míru a ubylo soubojů na meče. Někteří mistři té doby se domnívali, že samotné cvičení Kata již nestačí a výcvik začíná ztrácet na realismu. Zavedli proto nový prvek do výcviku - ochrannou výstroj Bōgu (防具) a bambusový meč Shinai (竹刀). Takto bylo možné provádět výcvik a simulovat souboj se skutečnými zbraněmi bez rizika zranění - umožnili a zavedli tak plnokontaktní trénink a volný "sparring". Tento styl výcviku doplnil cvičení Kata a postupně se rozšířil a do svých osnov jej postupně přijalo velké množství Ryūha. V polovině 19. století se zdokonalila výzbroj a výstroj do současné podoby.

Po svržení Shōgunátu a přechodu na moderní společnost dochází k úpadku a poklesu zájmu o staré školy. Vznikla potřeba vytvořit nové standardní bojové umění meče, které by se vyučovalo na základních a středních školách (a potažmo i v celé veřejnosti) a přispívalo tak k fyzickému i duševním rozvoji dětí i dospělých. Komise mistrů ze starých škol tak sjednotila různé styly a školy a v letech 1910 – 1912 vytvořila standardizované bojové umění Kendō, které se ve společnosti brzy stalo velmi populární. Veřejnost a později i celý svět tak mohl čerpat z duchovního odkazu dávných Samurajů.

Po Druhé světové válce bylo poražené Japonsko pod správou spojenců, kteří zakázali cvičit bojová umění, neboť ta byla militaristickým režimem využívána k podněcování nacionalismu. Kendō tak bylo zakázáno provozovat. Místo něj byla na čas zavedena „sportifikovaná“ a v očích spojenecké administrativy „politicky přijatelná“ verze Shinai-Kyōgi, což byl jakýsi mix Kendō a evropského sportovního šermu. V roce 1952 však byla ustanovena Celojaponská federace Kendō (Zen Nihon Kendō Renmei) a Kendō bylo obnoveno. Spojence se podařilo přesvědčit, že Kendō již není hrozbou pro společnost a naopak může být pro ni přínosem. Kendō bylo znovu zavedeno do škol a stalo se v Japonsku nejrozšířenějším bojovým uměním (spolu s Jūdō a Sumō). V České republice se Kendō cvičí od roku 1986.


Vybavení

V Kendō se používá především cvičný meč Shinai, který je složený ze 4 bambusových lamel pospojovaných koženými prvky. Spolu se Shinaiem se používá ochranná výstroj Bōgu - sestává z přilby Men, rukavic Kote, chrániče trupu Dō a chrániče boků Tare. Na cvičení Kata se používá též dřevěný meč Bokken (Bokutō) nebo skutečný kovový meč (obvykle s tupým ostřím - Habiki). Kendisté jsou oblečení v kabátku Keiko-Gi a širokých kalhotách Hakama nejčastěji tmavomodré barvy (indigo), někdy též bílé.

Zápas Kendō

Zápas v Kendō se nazývá Shiai nebo také Jigeiko. Shiai probíhá v zápasišti Shiai-Jō, což je vymezený čtverec (může být i obdélník) o hraně 9 – 11 metrů s vyznačeným středem a hranami. Bojovníci se snaží seknutím nebo bodnutím správnou formou zasáhnout soupeře a získat tak bod - ippon. Vítězí ten, kterému se podaří získat dva body, nebo po vypršení časového limitu vede o jeden bod („1:0“).

Zápas řídí tři rozhodčí, hlavní Shūshin a dva Fukushinové. Rozhodčí především dohlíží na správný průběh a dodržování pravidel, udělují napomenutí a uznávají platné zásahy a udělují ippony. Rozhodčí spolu komunikují pomocí signálů praporky (Shimpan-Ki, červený a bílý). Aby byl zásah v Kendō uznán jako platný, musí být proveden na platné zásahové místo 

 • Men (hlava) - platná plocha pro zásah je celá horní část hlavy zhruba od spánku ke spánku
 • Kote (předloktí)
 • Dō (trup)
 • Tsuki (bodnutí na hrdlo/hrudník)

Pouhý zásah však nestačí. Aby byl platný (Yūkō-Datotsu), musí být proveden dostatečnou silou, doprovázen Kiai (nasazením, bojovým duchem), správným postojem (stabilním, pevným viz Ki-Ken-Tai-icchi), použitím poslední třetiny čepele Shinaie (Monouchi) s korektní orientací ostří a Zanshinem, což je stav ostražitosti, především v okamžiku bezprostředně po provedeném zásahu, kontrolování soupeře i po zásahu. Platný zásah musí uznat nejméně dva ze tří rozhodčích. Rozhodčí zde mají roli učitelů, uznáváním dobrých zásahů a neuznáváním těch špatných kendisty vychovávají ke korektnímu přístupu ke Kendō a k dobré technice.

Existuje několik formátů turnajů, pořádají se turnaje otevřené, někdy též v oddělených kategoriích pro různé věkové skupiny, stupně, oddělené kategorie pro muže a ženy. Jsou i turnaje pro družstva (Dantai Shiai).

Je důležité říci, že zápasy a turnaje jsou nástrojem výcviku v Kendō, ne jeho cílem, a počty vyhraných zápasů nejsou pravým měřítkem úspěšnosti v Kendō. Mají svou důležitou funkci jako součást studijního procesu spolu s dalšími formami cvičení Kendō.


Technické stupně v Kendō

Začátkem dvacátého století se v Kendō začaly používat technické stupně. Označují jak technickou, tak i duševní vyspělost v Kendō. Rozlišujeme učňovské stupně Kyū - 級 a na ně navazující mistrovské stupně Dan - 段. Tyto stupně nejsou nijak viditelně označené, jako je tomu např. u barevných pásků v Jūdō.

Postup je od šestého do prvního Kyū a následně od prvního do osmého Danu.

Zkoušky na Kyū se obvykle skládají z předvedení základních prvků jako jsou postoje, práce nohou a seky. Na vyšší Kyū též útočné a obranné techniky, Shiai (zápas) a Kendō Kata. To vše hodnotí příslušná komise, složená podle pravidel ze zkušebních komisařů.

Zkoušky na dan se řídí pravidly Mezinárodní federace Kendō. Udělují se stupně od prvního do osmého Danu. Obvykle trvá 2 až 5 let cvičení před dosažením prvního Danu. Zkoušky na Dan se sestávají ze zápasu a Kendō Kata před zkouškovou komisí. U nižších stupňů též z písemného testu a u vyšších se píše esej na dané téma.

Navzdory obecnému přesvědčení první Dan neznamená žádnou "mistrovskou úroveň", jde spíše o něco jako přijatelné zvládnutí vstupní úrovně, "oficiálního začátečníka." Instruktor vedoucí své žáky by měl mít nejméně alespoň 3. Dan, ale opravdová učitelská úroveň je obvykle brána od 6. Danu výše.

Kromě stupňů Kyū a Dan se používají též tituly Shōgō 称号 pro učitele (instruktorské stupně). I na ně se skládají náročné zkoušky. Tyto tituly jsou

 • Renshi (錬士)
 • Kyōshi (教士)
 • Hanshi (範士)

Před zkouškou na renši je třeba získat minimálně 6. Dan.


Nihon Kendō Kata

Nihon (Nippon) Kendō Kata - 日本剣道形 je cvičení ve dvojicích, kde každý pohyb je předem daný. Kata je původní starý způsob cvičení boje s mečem, tradice tohoto druhu cvičení v Japonsku předcházela kontaktnímu cvičení s tréninkovými zbraněmi a ochrannou výstrojí. Je to simulovaný souboj, ve kterém jeden útočí - Uchidachi (打太刀), majíce roli učitele, a druhý se brání pomocí techniky a vítězí - Shidachi (仕太刀), majíce roli žáka. Kata se cvičí za použití dřevěných mečů Bokutō (木刀) případně s pravými kovovými meči obvykle s tupým ostřím (Habiki 刃引). Tyto Kata vznikla začátkem 20. století a mají kořeny ve starých školách (Koryū).

Kata doplňuje cvičení se Shinaiem, kde je použití v některých případech odlišné než u skutečného meče. Pomocí Kata bychom si měli uvědomit samotné základní principy boje s mečem a implementovat je do cvičení se Shinaiem. Mohli bychom také říct, že Kata propojují Shinai Kendō s technikou skutečného meče.

V Kendō je 7 Kata s technikami boje s dlouhými meči (Tachi No Kata) a 3 Kata s dlouhým mečem proti krátkému meči (Kodachi No Kata).

Od roku 2002 existuje nová sada Kata, která se nazývá Bokutō Ni Yoru Kendō Kihon Waza Keikō Hō (木刀による剣道基本技稽古法 - aplikace základních technik Kendō s Bokutō), obsahuje 9 sestav se základními a vícenásobnými útoky a s útočnými a obrannými technikami. Tyto techniky jsou snadno přenositelné do cvičení se Shinaiem a s Bōgu a zpět i pro úplného začátečníka.


Základní principy Kendō

 • Rei

Kendō začíná a končí Rei. Rei znamená pozdrav, v širším významu respekt a úcta (Reisetsu). V Kendō se dodržuje jistá etiketa. Tato pravidla chování se snažíme dodržovat. Respektujeme svého učitele, ostatní při cvičení v Dōjō a svého soupeře při zápase. Reisetsu (slušnost, respekt, úcta) by mělo být aplikováno i v běžném životě mimo Dōjō.

Součástí etikety v Kendō jsou korektní vztahy mezi staršími v Dōjō (Senpai 先輩 ) a mladšími (Kōhai 後輩) - Senpaiové by měli jít příkladem svým Kōhaiům, kteří by zase měli respektovat jejich vedení - a také respekt vůči učiteli (Sensei 先生).

 • Kiai (気合) a kontrola dýchání

Kiai v širším slova smyslu znamená sjednocená energie, nebo také může označovat ki (energii) dvou bojovníků ve vzájemném střetu. Kiai také znamená výkřik, jako projev bojového ducha (odvahy, nasazení, odhodlání) v Kendō. Pomocí Kiai se snažíme zkoncentrovat a zmobilizovat veškerou vnitřní energii při zápase a prostřednictvím Kiai generujeme sílu k útoku, aby byl maximálně efektivní. Bojovník se nesmí nechat dostat pod vliv soupeřova Kiai (nechat se zastrašit, vyvést z mentální rovnováhy). Pokud bude vaše Kiai silné, bude mnohem snazší překonat soupeře a zasáhnout jej. Nejde o pouhé pokřikování na soupeře, výkřik je pouze vnější projev Kiai. Je třeba zharmonizovat vaši sílu a mysl do úplného souzvuku.

Dýchání a jeho kontrola a provázání s prováděnými akcemi je další důležité téma. V Kendō je důležité je dýchání do břicha, bránicí (tzv. Kokyū Tanden).

 • Střed (Chūshin - 中心), Mushin (無心), Fudōshin (不動心) a Seme (攻め)

Soupeři v základním postoji mají meče před sebou ve vertikální ose. Tento postoj se nazývá Chūdan-No-Kamae, 中段の構 střední postoj. Při zápase se bojovník snaží získat pro sebe střed (kontrolu nad středovou linií v určitý moment) pomocí pohybu Shinaiem nebo tělem. Ten, který nad svým soupeřem získá střed (obecně převahu v postoji, ve střehu), je na půl cesty k úspěšnému zásahu (získá příležitost k zásahu) – kdo střed prohraje, může prohrát celý souboj. Stejný princip platí i pro jiná Kamae (postoje).

Seme (攻め) je tlak na soupeře, fyzický pomocí pohybu Shinaiem a/nebo tělem, kterým se snažíme soupeře rozhodit ze středu a dostat jej do pro nás výhodné pozice k zásahu (vytvoření si Suki, otevření). Seme je ale hlavně tlak psychický, vytvoření napětí, zastrašení, se snahou přinutit soupeře k nějakému pohybu nebo akci. K získání zásahu je seme klíčový prvek - pomocí Seme získáme převahu nad soupeřovým fyzickým i mentálním střehem můžeme získat Suki - otevření a příležitost k zásahu. Vlastní seknutí a zasáhnutí soupeře je pouze důsledkem souboje, který se odehraje před tím.

Mushin (無心) znamená mít "prázdnou mysl" (oproštěnou od emocí, nesoustředěnou na výhru a prohru). Fudōshin (不動心) je nehybná mysl, nepohnutelná strachem, pochybnostmi nebo překvapením.

 • Ki-Ken-Tai-ichi (気剣体-一致)

Doslova znamená energie, meč a tělo v harmonii v jednom okamžiku. Při útoku je potřeba použít všechny prvky – Ki (energii, Kiai, nasazení), meč (seknutí nebo bodnutí) a tělo (výpad, práce nohou a rukou a zbytku těla). Aby byl útok efektivní, musí být vše v zkoordinováno v harmonii, nic nesmí zaostávat nebo chybět. Ki-Ken-Tai-ichi také znamená spojení těla, mysli a zbraně v jeden celek, tak aby se meč stal částí těla a mysl byla v harmonii s tělem.

 • Ma-Ai (間合い) a načasování

Ma-Ai v Kendō znamená vzdálenost mezi soupeři. Základní vzdálenost se nazývá issoku-ittó-No-Maai (一速一刀の間合い). V této vzdálenosti jsme na hranici útoku a obrany – dokážeme krokem vpřed zasáhnout soupeře a krokem vzad uniknout jeho útoku. Odhad správné vzdálenosti je v zápase Kendō klíčový prvek. Je důležité být daleko od soupeře, ale zároveň si jej udržovat blízko. Budete-li mít špatnou Ma-Ai, nedokážete správně zasáhnout ani uniknout soupeřovu útoku. Je třeba odhadovat i soupeřovo Ma-Ai. Kromě issoku-ittó-No-Maai existuje též dlouhá vzdálenost Tō-Ma-Ai (Tōma 遠間) a krátká Chika-Ma-Ai (Chikama 近間) a pozice těsného kontaktu Tsubazeriai (鍔迫り合い).

Ma-Ai též obsahuje načasovaní - to je velmi důležitý prvek při zápase Kendō. Vyčkejme na vhodný okamžik provedení útočné nebo obranné akce, proveďme ji v okamžiku kdy bude mít smysl a bude nejefektivnější. Pokud chceme zaútočit, neútočme bezhlavě, hledejme otevření, odkrytí, nebo si jej sami vytvořme. Viz Mitsu No Sen níže. Každý střet a akce musí mít svou logiku a návaznost (Riai).

 • Mitsu No Sen (三つの先) – princip tří „Sen“

Toto by se asi dalo vyložit jako „tři výhodné pozice k akci“. Nazvěme to tři úrovně načasování (iniciativy).

• Sen Sen No Sen (先々の先) – zasáhněme soupeře ve chvíli, kdy on sám se rozhodne zaútočit. Jde v podstatě o převzetí iniciativy, o zasáhnutí soupeře kdy se odhodlá k akci a ještě předtím, než má šanci ji provést. Technikou typickou pro Sen Sen No Sen je Debana Waza. Též nazýváno „Kakari No Sen.“

• Sen No Sen (先の先) nebo též Sen (先) – zasáhněme soupeře ve chvíli, kdy jeho útok již započal a právě probíhá. Technika typická pro toto načasování je Nuki Waza (vyhnutí se probíhajícímu útoku současně s vlastním protiútokem).

• Go No Sen (後の先) – odražme soupeřův útok a proveďme svůj vlastní protiútok. Jinými slovy zasáhněme soupeře ve chvíli, kdy jeho útok vrcholí a končí. Technika typická pro toto „Sen“ je Kaeshi-Waza (odražení a protisek). Též nazýváno „Tai No Sen“.

Všechny tři „Sen“ obnášejí vlastní aktivitu a tlak na soupeře (Seme, viz níže). Budeme-li jen pasivně vyčkávat na to, co soupeř dělá a pak s tím budeme chtít něco dělat, tak to dost pravděpodobně vyústí v to, že žádnou techniku nestihneme provést efektivně a budeme zasaženi. Efektivní přístup je soupeře vmanipulovat do žádoucího stavu, například použít Seme v určitém směru, nebo jej k útoku vylákat (Sasō).

 • Sansatsu Hō

Sansatsu Hō jsou tři pravidla, sekvence tří „zabití“:

• Ken O Korosu – „zabij“, poraž soupeřův meč - tedy jeho fyzické Kamae (postoj) a jeho schopnost použít jej k akci. Odstraň soupeřův meč „z cesty“ k vlastnímu zásahu.

• Waza O Korosu – „zabij“ (poraž) soupeřovu techniku – rozruš soupeřovu techniku (třeba ještě předtím, než je fyzicky zahájena), vstup do ní, odraž jí a využij soupeřova momentálního zaneprázdnění k vlastnímu zásahu. Toto obnáší i techniky protiútoků (Ōji Waza).

• Ki O Korosu – „zabij“ (poraž) soupeřovu Ki , jeho ducha (mysl). Vystraš soupeře, zaskoč jej, kontroluj jeho ducha. Tato okamžitá mentální převaha vyřadí jeho schopnost bránit se tvému útoku. Poraž soupeřovu mysl (vůli) svou vlastní, poraž soupeře ještě předtím než jej zasáhneš. Řečeno jinak - vyhraj a pak zasáhni.

 • Čtyři nemoci v Kendō

• Strach – tvoje silná Ki, nebo též nasazení, silný bojový duch vyvolá v soupeři strach a sníží jeho schopnost bojovat a klást odpor.

• Pochybnosti – pochybnosti způsobí v soupeři úzkost a ztrátu důvěry ve vlastní schopnosti a možnost úspěšného konce boje.

• Překvapení – provedením akce, kterou soupeř nečeká, nebo jiné akce, než soupeř očekává jej překvapíme, zaskočíme.

• Zmatek – v soupeři vyvolaná ztráta spojení s probíhající návazností akcí (změnou rytmu, taktiky apod.). Vyvedení z mentální rovnováhy.

Stát se silným v Kendō (a nejen v Kendō) obnáší získat sílu porazit právě tyto 4 nemoci, případně též umět tyto nemoci využít u soupeře.

 • Ichi-Gan Ni-Soku San-Tan Shi-Riki

Toto přísloví nám říká co je v Kendō důležité: napřed oči, pak nohy, pak odvaha a nakonec síla.

 • Metsuke

Metsuke je pohled a také oční kontakt – v Kendō se díváme soupeři do očí ale sledujeme jej celého a také sledujeme okolí zápasu. Cílem je vidět soupeře jako celek, ale zároveň vnímat i detaily, tak jako bychom sledovali vzdálenou horu, ale zároveň vnímali i jednotlivé stromy, co na ní rostou. V hlubším smyslu znamená Metsuke sledovat skrz jeho oči i vnitřek soupeře, jeho mysl a odhalit tak jeho záměry.

 • Zanshin (残心)

Zanshin je stav ostražité mysli. V Kendō je důležitá maximální koncentrace, která nesmí polevit, neboť takové situace by mohl soupeř využít. V Kendō se pojem Zanshin používá pro situaci těsně po provedeném výpadu, kdy bojovník musí zůstat ostražitý a být připraven útok opakovat, nebo se bránit soupeřovu protiútoku. Cílem je kontrola soupeře a situace.

 • Strategie

Je plně na vás, jakou při zápase Kendō zvolíte strategii. Je však důležité nějakou mít, nevrhat se do útoků bezhlavě „padni kam padni“. Čtěte styl soupeře a hledejte jeho slabiny. Snažte se soupeře zmást, nebo vylákat, nebo dostat do pro vás výhodné situace. Nenechte jej odhalit vaše slabiny a vaše záměry.Zdroj Wikipedie 2020.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


💾 Příručka Kendō pro začátečníky

💾 Jaké jsou velikosti a váhy Shinaie?

💾 Příručka pro studium Bokutō Ni Yoru Kendō Kihon-Waza Keiko-Ho

💾 Příručka pro studium Nihon Kendō Kata

💾 Česko-Japonský a Japonsko-Český slovník pojmů používaných v Kendō a iaidō

VÝUKOVÁ VIDEA

Název

Obsah

Odkaz

Kihon Kata

Bokutō Ni Yoru Kendō Kihon-Waza Keiko-Ho (木刀による剣道基本技稽古法) - cvičení základních technik s Bokkenem.

Kihon Kata

Bokutō Ni Yoru Kendō Kihon-Waza Keiko-Ho (木刀による剣道基本技稽古法) - cvičení základních technik s Bokkenem.

Kendō Kata

Nihon Kendō Kata (日本剣道形) - cvičení s Kendō Kata Yo.

Kendō Kata

Nihon Kendō Kata (日本剣道形) - cvičení s Kendō Kata Yo.

Kendō Kata

Nihon Kendō Kata (日本剣道形) - cvičení s Kendō Kata Yo. K. Furukawa vs Eiga

Jak si obléknout Tenugui ?

Způsoby vázání šátku Tenugui.

Jak si obléknout Bōgu ?

Podrobný návod k oblékání Bōgu.

Jak na Hakamu a Gi ?

Podrobný návod k oblékání Hakama a Gi, stejně jako k jejich složení po tréninku.

Kompletní základy Kendō

Vynikající, tradiční výukové video AJKF

MOTIVAČNÍ VIDEA

Název

Obsah

Odkaz

120 second Test of spirit

Kenichi ishida a Kai Miyamoto na své cestě nejenom za 8. Danem Kendō.

Miyazaki Masahiro

Záznam tréninku jednoho z nejznámějších Kendōků Japonska.

Furukawa Kazuo

Jedno tvrdší Jigeiko Kazuo Furukawa (7. Dan) vs Taro Ariga (5. Dan), rok 1992.

Shoji Teramoto

Ōsaka Budōsai , Ukázka Kihon Waza.

Eiga Naoki

Single Blow Kendō, dokument o dalším z předních Kendōků.

Takanabe Susumu

30 minutový trénink jednoho špičkového Kendōky.

Vysokoškolské tréninky

Jak vypadají tréninky japonských studentů/tek.

Kanagawa

Ukázka Kendō policejního klubu z prefektury Kanagawa.

Hokkaido

Trénink Kendō policejního klubu z Hokkaido.

DOKUMENTÁRNÍ VIDEA

Název

Obsah

Odkaz

Kendō

1. část dokumentu o Kendō

Kendō

2. část dokumentu o Kendō

Duch Samuraje - Kendō

1. část dokumentu o Kendō

Duch Samuraje - Kendō

2. část dokumentu o Kendō

Válečníci Budō

epizoda 5. - Kendō, Hiroshi Ozawa

Jak se vyrábí Shinai

1. část

Jak se vyrábí Shinai

2. část

Jak se vyrábí Bōgu

Dokument o výrobě všech částí Bōgu - Men, Tare, Dō, Kote